Oorlog om de ware Duras

Het is nooit rustig geweest rond Marguérite Duras, de schrijfster van het wereldsucces l'Amant, ook niet drieëneenhalf jaar na haar dood. Vooral tussen haar zoon Jean Mascolo en haar laatste geliefde tevens literair erfgenaam Yann Andréa is het oorlog over de ware Duras. Censuur!, roept zoon Jean, nadat amant Yann via de rechter een verbod heeft gekregen op de publicatie van Duras: la cuisine de Marguérite. Dit boek met menu's van de schrijfster en keukenherinneringen aan zijn moeder is voor Jean een manier om de ,,intieme, gewone vrolijkheid van bij mijn moeder thuis'' tot leven te brengen.

Jean Mascolo, die een fortuin van zijn moeder erfde, hoefde het niet voor het geld te doen. Hij begon vorig najaar de uitgeverij Benoit Jacob, die niet slecht begon met dit boek waarvan meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht. Voor Yann Andréa is dit ,,non-boek'' een pure aantasting van de status van Duras als belangrijk schrijfster. Maar een boek willen verbieden, dat is heel ernstig, hield de literaire televisie-vader Bernard Pivot hem onlangs voor. ,,Niet in het minst'', antwoordde Andréa. ,,Duras is een schrijfster. Die zou nooit een kookboek hebben gemaakt. En áls ze het had gedaan, had ze niet dit vod gemaakt. De moeder van Jean Mascolo was een genie, hij niet.'' Andréa, die dit najaar genomineerd is voor de Prix Fémina en de Prix Médicis met C'est amour-là, zijn boek over zestien jaar leven met Duras, voegde er aan toe: ,,Wat slecht is, moet je verbieden.'' Diverse rechters hebben intussen met het verzoek geworsteld. De laatste gaf Andréa gelijk. Mascolo kan alleen nog in cassatieberoep gaan.

Ook vorig najaar waren Duras en Mascolo stof voor jurisprudentie. Toen wist de zoon enkele bladzijden te laten verbieden uit de Duras-biografie van de historica Laure Adler, nu directeur van de radiozender France Culture. Een aantal passages over Duras' mystificaties van haar oorlogsverleden gingen Mascolo te ver.

    • Marc Chavannes