Markt voor adressen op Internet open

Network Solutions, het bedrijf dat tot voor kort een monopolie had op het verstrekken van Internetadressen, heeft met de Amerikaanse overheid een akkoord bereikt over het openstellen van deze markt.

Daarmee komt een einde aan een langdurig conflict over de registratie van zogeheten domeinnamen. Network Solutions kreeg van de Amerikaanse regering in 1992 opdracht mondiaal de registratie ter hand te nemen van zogeheten domeinnamen die eindigen op .net, .com en .org. Sindsdien heeft het bedrijf een slordige vijf miljoen domeinnamen geregistreerd en heeft het een beursnotering aan de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq. Network Solutions heeft zich tot op heden met hand en tand verzet tegen het streven van de Amerikaanse regering de markt voor domeinnaamregistraties te liberaliseren, door ook andere organisaties het recht toe te kennen domeinnamen te verstrekken die eindigen op com, net of org.

Die houding heeft Network Solutions in conflict gebracht met Icann (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers), een organisatie die de Amerikaanse overheid medio vorig jaar heeft belast met de regulering van Internet. De belangrijkste twistpunten waren dat Network Solutions kosten in rekening wilde blijven brengen voor het registreren van domeinnamen in een adressenboek. Centrale registratie is onontbeerlijk als alle Internetgebruikers elkaar willen blijven vinden. Daarnaast stelde Network Solutions zich op het standpunt dat het adressenboek zijn eigendom was en betwistte het de autoriteit van Icann.

In het gisteren gesloten akkoord tussen Icann, Network Solutions en het Amerikaanse ministerie van Handel is bepaald dat Network Solutions de Internetadressen tot 2003 mag blijven beheren. Het registratietarief van 35 dollar dat Network Solutions nu nog in rekening brengt voor het vastleggen van een domeinnaam blijft voor particulieren gehandhaafd. Daar staat tegenover dat concurrenten die domeinnamen willen doorverkopen daarvoor slechts een kleine zes dollar hoeven te betalen. Als onderdeel van het akkoord heeft Network Solutions bovendien Icann formeel erkend als toezichthouder op Internet. Tot slot betaalt Network Solutions Icann 1,25 miljoen dollar, ten behoeve van de exploitatie.

,,Het bestuur is verheugd dat de langdurige onderhandelingen over deze zaken hebben geresulteerd in een werkbare oplossing voor alle partijen'', aldus voorzitter Esther Dyson van Icann gisteren in een geschreven verklaring. Als de leden van Icann instemmen met de overeenkomst kan begin november een definitief akkoord getekend worden. De verwachting is dat tientallen bedrijven of andere organisaties de concurrentieslag met Network Solutions aan zullen willen gaan. Volgens de Nederlander H. Kraaijenbrink, mededirecteur van Icann, heeft het akkoord geen consequenties voor Nederland. Hij kent geen Nederlandse bedrijven die de mondiale domeinnamen willen gaan doorverkopen.