Kritiek op uitbreiden Eindhoven

Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot herindeling van het gebied Eindhoven-Helmond ontmoet forse kritiek. In Provinciale Staten is geen meerderheid voor het plan om Eindhoven uit te breiden met de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel. Eindhoven zou daarmee de vierde stad van het land worden met 256.000 inwoners.

De aansluiting van beide gemeenten bij Eindhoven krijgt in Provinciale Staten alleen de steun van de coalitiepartij PvdA. De twee andere coalitiepartners, VVD en CDA, wijzen de annexatie af. Steun is er wel voor het samenvoegen van Geldrop, Nuenen en Mierlo tot de nieuwe `Dommeldalgemeente'. Die moet met 61.000 inwoners een groene buffer vormen tussen Eindhoven en Helmond. Eindhoven vindt dat de herindeling niet ver genoeg gaat en spreekt over `een halve oplossing'.

De gemeenten die door Eindhoven geannexeerd zouden worden, zijn daarentegen unaniem in hun afwijzing. Volgens burgemeester F. Jacobs van Veldhoven ,,verdient het plan het om direct afgeschoten te worden''. B en W van Helmond zijn woedend en spreken over ,,een brevet van bestuurlijk onvermogen en opportunisme''.