`Helft verkeerstunnels in Europa onveilig'

De Nederlandse verladersorganisatie EVO heeft geschokt gereageerd op een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de 20 verkeerstunnels in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk onveilig is. Volgens het onderzoek van de Duitse automobielvereniging Adac zijn veel tunnels op de belangrijkste Europese wegen al tientallen jaren oud en niet berekend op de grote toename van het verkeer. De overheden en exploitatiemaatschappijen verzuimen echter de noodzakelijke investeringen te doen, aldus Adac. De EVO heeft samen met de International Road Transport Union (IRU) de Europese Unie gevraagd om de veiligheid van de tunnels voor te financieren of gelden uit het EU-fonds Trans Europese Netwerken (TEN) ter beschikking te stellen. (Redactie Economie)