FNV laakt oproep Kok loonmatiging

Premier Kok dringt bij de sociale partners aan op extra loonmatiging in 2001 om oververhitting van de economie te voorkomen. De miljoenennota voorziet al in een bestedingsimpuls van een miljard gulden, de loonontwikkeling kan het dan best wat kalmer aan doen, vindt de premier. De vakcentrale FNV wijst dit van de hand.

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal stelt in een reactie dat Kok voor 2001 niet hoeft te rekenen op extra loonmatiging. ,,Wij hebben bij onze looneis nog nooit rekening gehouden met de effecten van lastenverlichting en dat zullen we nu ook niet doen'', aldus De Waal.

Kok deed zijn oproep aan de sociale partners gisteren in New York in een reactie op uitspraken van president Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), die waarschuwt dat de relatief hoge inflatie in Nederland de groei van de werkgelegenheid bedreigt. De in het Belastingplan voorgestelde BTW-verhoging van 17,5 naar 19 procent stuwt de inflatie in 2001 volgens Wellink met 1,2 procent op. DNB voorziet in dat jaar al een inflatie van 2,5 procent, een stuk hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat brengt de Nederlandse export volgens Wellink in gevaar.

Premier Kok erkent bij monde van zijn woordvoerder dat verhitting van de economie en het opjagen van de inflatie in 2001 een probleem kunnen vormen, maar hij verwacht dat dat `met verstand' te beheersen is. Kok ziet de oplossing in matiging van de lonen. Hij wil in geen geval tornen aan het Belastingplan. Minister Zalm (Financiën) is dat met hem eens. De vijf miljard lastenverlichting uit het Belastingplan maken loonmatiging heel goed mogelijk, stelt de woordvoerder van Zalm.

FNV-voorzitter De Waal verwacht juist dat een hoge inflatie tot hoge loonstijgingen zal leiden. ,,De inflatie is wat ons betreft altijd de ondergrens voor de loonontwikkeling, onze looneis ligt daar vrijwel altijd boven.'' De FNV-bonden gaan het komende CAO-seizoen in met een looneis van drie procent. ,,Wij sluiten nu een heleboel tweejarige CAO's af, die doorlopen tot in 2001. Onze onderhandelaars zullen voor 2001 geen lagere loonstijging vragen dan voor 2000.'' Het kabinet wakkert oververhitting van de economie volgens De Waal zelf aan door in het nieuwe belastingplan vijf miljard lastenverlichting door te voeren. ,,Daar hebben wij nooit om gevraagd, laat ze dat geld liever in het onderwijs en de zorg steken.'' Werkgeverscentrale VNO-NCW stelt in een reactie altijd al voorstander te zijn geweest van een `beheerste loonmatiging'.