Fiscus heeft pas 8 mln binnen in Clickfondszaak

De belastingdienst heeft tot nu toe 7,9 miljoen gulden ontvangen op aanslagen die hij heeft opgelegd naar aanleiding van het grote justitiële beursfraudeonderzoek (`Operatie Clickfonds'). Eerder is de indruk gewekt dat de fiscus al honderd miljoen gulden binnen had.

Ook minister Korthals (Justitie) schrijft vandaag nog in antwoord op Kamervragen dat het Clickfondsonderzoek ,,de fiscus zo'n honderd miljoen aan boetes en naheffingen vanwege belastingontduiking heeft opgeleverd''.

De feitelijke belastinginning (7,9 miljoen tot nu toe) blijkt uit gegevens van het ministerie van Financiën waar deze krant via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage in heeft gekregen. In totaal is in de Clickfondszaak voor 88 miljoen gulden aan aanslagen inkomsten- en vermogensbelasting opgelegd. Voor een ,,substantieel deel'' betreft dit volgens Financiën voorlopige aanslagen. Tegen ,,verschillende aanslagen'' is bezwaar aangetekend. Verder is voor 19,4 miljoen gulden aan fiscale boetes opgelegd.

De Amsterdamse officier van justitie B. Swagerman zegt dat het openbaar ministerie nooit de indruk heeft willen wekken dat al honderd miljoen gulden binnen was. Wel gaat hij ervan uit dat het `fiscale resultaat' van Clickfonds op dit bedrag uitkomt. ,,Maar dat is uiteindelijk een zaak van de belastinginspecteur en niet van ons.'' Swagerman wijst erop dat Clickfonds naast fiscale opbrengsten ook al 4,2 miljoen gulden aan justitiële schikkingen heeft opgeleverd.

Raadsman J. Pen van advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen, dat tien Clickfonds-verdachten als cliënt heeft, ziet in de cijfers ,,een bewijs dat het hele beursfraudeonderzoek een grote zeepbel is''.

CLICKFONDS: pagina 19

    • Joost Oranje