Bestuur Timor in handen van VN

Vooruitlopend op de formele onafhankelijkheid van Oost-Timor gaan de Verenigde Naties met onmiddellijke ingang de bestuurlijke wederopbouw van het land ter hand nemen. Indonesië, dat op papier nog de zeggenschap heeft over Oost-Timor, gaat daarmee akkoord.

De VN-gezant voor Oost-Timor, Jamsheed Marker, heeft dat gisteren gezegd in New York na afloop van gesprekken over de toekomst van de vroegere Portugese kolonie. Volgens Marker zullen de VN mankracht en materieel inzetten om in ieder geval basisvoorzieningen als huisvesting, water, stroom, sanitair en telefoon weer op gang te brengen. Nu de internationale vredesmacht INTERFET zijn controle over het gebied stapje voor stapje begint uit te breiden, neemt de stroom van uit de bergen naar onder andere Dili terugkerende vluchtelingen snel toe. Hun opvang levert grote problemen op aangezien veel steden en dorpen grotendeels zijn platgebrand.

Dat de VN naast het handhaven van orde en veiligheid nu ook tijdelijk de bestuurlijke taken in Oost-Timor op zich nemen, bevestigt dat de regering in Jakarta Oost-Timor definitief heeft opgegeven. Formeel, zo onderstreepte minister van Buitenlandse Zaken Ali Alatas gisteren in New York, blijft Indonesië het bestuur uitoefenen over Oost-Timor totdat het parlement in november de onafhankelijkheid bekrachtigt, en Oost-Timor een eigen regering krijgt. Maar ,,we moeten praktisch zijn'', zei hij, refererend aan het vertrek in de afgelopen weken van vrijwel alle Indonesische ambtenaren.

De VN zijn gestopt met het droppen van voedsel boven vluchtelingengebieden in Oost-Timor. Gisteren werd een driejarig jongetje getroffen door een voedselpakket; hij moet een been missen. (Reuters)