Wel of geen drank schenken in sportkantine

Drank in sportkantines, spijkerbroekenwinkels en het Kamerrestaurant? Borst wil de drank- en horecawet wijzigen.

Kan de Tweede Kamer tijdens het diner in het Kamerrestaurant straks nog een glas wijn drinken of brengen de leden die mogelijkheid vandaag zelf om zeep? Of komt er een uitweg die dan niet zou gelden voor alle andere bedrijfsrestaurants, waar van minister Borst (Volksgezondheid) geen alcohol meer mag worden verkocht?

Zo'n uitweg zou kunnen zijn de drank gratis te verstrekken. Want in de `drank- en horecawet' waar het parlement vandaag en morgen over debatteert is het verboden `bedrijfsmatig of anders dan om niet' in personeelskantines en bedrijfsrestaurants alcohol te vestrekken. Een andere uitweg is dat de Tweede Kamer van elke maaltijd een feestelijke receptie maakt, daarbij mag in een kantine wel drank worden geschonken.

Vandaag praat de Tweede Kamer met Borst over een aantal wijzigingen die de minister in de drank- en horecawet wil aanbrengen. De minister geeft met die veranderingen inhoud aan het beleid om het alcoholgebruik terug te dringen.

Maar met dat beleid gaat het niet van een leien dakje. Zo wilde Borst bijvoorbeeld de minimumleeftijd waarop jongeren drank kunnen kopen (of in een openbare gelegenheid mogen gebruiken) verhogen tot achttien jaar. Op advies van de Raad van State is zij daar van teruggekomen. Bier en wijn (en port, sherry en vermouth) blijven daarmee voor 16-jarigen bereikbaar. Voor drank met een alcoholpercentage van 15 of meer blijft de grens 18 jaar. Wel kondigt de minister verscherpt toezicht op de naleving van deze grenzen aan. Omdat dit moeilijk is bij grootschalige dansfeesten in zalen van driehonderd vierkante meter of meer, zoals disco's en houseparty's, mogen 16-minners daar niet worden toegelaten.

De minister wil ook de touwtjes aantrekken bij de verkoop van alcoholhoudende drank bij benzinestations. De stations aan de snelwegen mogen nu al geen alcohol meer verkopen. Dat geldt ook voor bezinestations die langer open zijn dan de geldende winkelsluitingstijden (tot negen uur 's avonds). Borst breidt het verbod nu ook uit tot de stations die alleen tijdens de normale winkeltijden open zijn.

Hier heeft de minister op aandringen van het parlement een stapje terug moeten doen: wilde zij de verkoop van alcoholhoudende drank eerst verbieden voor alle verkooppunten bij een benzinestation, nu mogen bijvoorbeeld supermarkten die bij een benzinestation zijn gevestigd wel drank verkopen.

Verder geeft Borst gemeenten meer mogelijkheden om in te grijpen als het fout gaat met de alcoholverstrekking. Bier en wijn kopen in een spijkerbroekenzaak is er wat de minister betreft ook niet meer bij.

Ook in haar verstrakking van de regels voor slijterijen zal de minister een stapje terug moeten doen. Zij wilde een totaal verbod op het schenken van drank in een slijterij. Maar intussen is er een Kamermeerderheid die dat te streng vindt: de maatregel zou bijvoorbeeld ook het proeven van wijn in een slijterij of bij de wijnhandel onmogelijk maken. En dat gaat de Tweede Kamer te ver.

Met haar wijzigingen legt Borst ook een wettelijke basis voor een alcoholverbod in sportkantines. In de voetballerij kunnen stadions bij risicowedstrijden nu al `droog worden gelegd'. Met haar wetswijziging maakt de minister het makkelijker om later, als de politiek dat nodig vindt, in te kunnen grijpen. Als stok achter de deur stelt zij namelijk voor dat te zijner tijd met een algemene maatregel van bestuur kan worden besloten sportkantines droog te leggen. Maar ook dat vindt een meerderheid in het parlement al te ver gaan.