Van der Ploeg erkent onjuistheid

Staatssecretaris R. van der Ploeg van Cultuur heeft in antwoord op vragen van de Tweede Kamer-leden A. Nicolaï (VVD) en B. Dittrich (D66) gezegd ten onrechte ervan uit te zijn gegaan, dat de Kamer zijn zogeheten `fondsenbrief' ,,voor kennisgeving'' heeft aangenomen. Begin augustus stelde Van der Ploeg in een brief aan het Fondsenoverleg dat zijn brief aan de Kamer waarin hij nieuw beleid voorstelde inzake de kunstenfondsen door de Kamer ,,voor kennisgeving'' was aangenomen en ,,daarmee definitief de basis'' geworden was voor zijn beleid ten aanzien van de fondsen. Dit was onjuist. Kamerleden Dittrich en Nicolaï hadden kritiek op de voorgestelde jaarlijkse toetsing van het beleid van de kunstenfondsen en de eventuele overheveling van geld van het ene fonds naar het andere en stelden vragen hierover.