Schadevergoeding aan Egyptische moslimbroeders

Een Egyptische rechtbank heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren opdracht gegeven schadevergoeding te betalen aan twee vermeende aanhangers van de Moslimbroederschap die onder het bewind van wijlen president Nasser door de politie waren gefolterd. De uitspraak kent geen precedent. De mannen, die van 1954 tot 1956 gevangen zaten, kregen ieder 30.000 pond (circa 15.000 gulden) toegewezen. De rechtbank baseerde zijn uitspraak op het internationale verdrag ter voorkoming van foltering, dat Egypte in 1986 ondertekende. Volgens de rechtbank kunnen slachtoffers van foltering te allen tijde compensatie vragen. (AP)