Onderzoek naar homo's opgeschort

De Britse minister van Defensie, George Robertson, heeft alle onderzoeken naar homoseksualiteit onder militair personeel voorlopig gestaakt, na een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Hof in Straatsburg oordeelde gisteren dat vier Britse homoseksuele militairen ten onrechte zijn ontslagen. De Britse regering vreest tonnen schadevergoeding te moeten betalen aan ontslagen homo's uit de krijgsmacht. De regering overweegt om nog dit jaar met een voorstel te komen dat homoseksualiteit als ontslaggrond voor militairen verbiedt. Eerder had de onderminister van Defensie, John Spellar, gezegd dat een wijziging van het beleid niet voor 2001 te verwachten was.

Lagerhuislid Menzies Campbell van de Liberal Democrats noemde de uitspraak gisteren ,,een overwinning voor de rechten van de burger'', en zei het tragisch te vinden dat de regering daarvoor eerst ,,op kosten van de belastingbetaler'' voor het Hof in Straatsburg moest worden gesleept.

De Conservatieven zijn niet blij met de uitspraak van het Hof. Defensie-woordvoerder Richard Ottaway suggereerde gisteren een opt-out te zoeken voor Groot-Brittannië. ,,De strijdkrachten hebben heel duidelijk gemaakt dat toestaan van homoseksualiteit slecht is voor het moreel, en van invloed is op de operationele effectiviteit'', aldus Ottaway. In 1996 legde de toenmalige conservatieve minister van Defensie, Michael Portillo, nog een juridisch advies naast zich neer, waarin werd gesteld dat het uitsluiten van homoseksuelen in strijd zou zijn met de mensenrechten. Onlangs maakte Portillo bekend zelf in zijn jeugd homoseksuele contacten te hebben gehad.

Generaal Farrar-Hockley, deel uitmakend van de Britse legertop, noemde de uitspraak van het Hof ,,absurd''. Hij vindt dat rechters zich niet dienen te bemoeien met het Britse leger, en zeker geen buitenlandse. Volgens de generaal is het leger geen gewone werkgever. In gevechtssituaties moeten de manschappen vaak lange tijd zeer nauw met elkaar samenwerken. ,,In een tijd dat eensgezindheid wezenlijk is, kunnen seksuele problemen verstorend werken.''

Het was premier Blair die kort na zijn aantreden besloot om de uit 1953 stammende Europese Conventie voor de Rechten van de Mens te aanvaarden. Een van de problemen daarbij was dat Groot-Brittannië geen geschreven grondwet kent. In het Britse systeem staat het parlement in feite boven de rechter, waardoor een gerechtelijke uitspraak niet automatisch wordt omgezet in regeringsbeleid. (Reuters, AP)

uitspraak www.nrc.nl/Doc