Nieuwe bisschop

Nu de nieuwe bisschop van Groningen in een langdurig gesprek met het COC op 13 september de door perspublicaties gewekte onrust voor een belangrijk deel heeft kunnen wegnemen zal de verwoede jacht op zijn persoon wel tot stilstand komen. Maar de venijnige en soms vuige reacties naar aanleiding van zijn collegedictaat en de manier waarop hij in het openbaar in de hoek is gedreven heeft enige herinnering achtergelaten aan de beschamende manier waarop het vrijzinnige en zich verdraagzame denkende Nederland, tot verbijstering van het buitenland, in 1985 paus Johannes Paulus II als geestelijk leider heeft ontvangen.

Hoe is het klimaat voor katholieken in Nederland geworden, zo kan men zich afvragen, dat pers en journalisten menen zich jegens een geestelijk leider van rk-kerk in Nederland zo brutaliserend en zonder enige terughoudendheid te kunnen opstellen? Is het een algemeen klimaat of heeft het een eigen oorzaak die zijn grond vindt in de mateloze secularisering die in dit land de laatste dertig jaar om zich heen heeft gegrepen en waarin ieder respect voor godsdienst en geestelijk leiders verloren is gegaan?

De luidruchtig gekritiseerde aantekeningen van mgr. Eijk waren als particulier materiaal voor de studeerzaal bestemd en bovendien niet beledigend voor homoseksuelen, zoals de officier van justitie heeft vastgesteld.

Uitlatingen in de huis- en studeerkamer gedaan behoren tot de `persoonlijke levenssfeer' die in onze grondwet uitdrukkelijk wordt beschermd.

Blijkbaar is Nederland zijn gevoel voor dergelijke vitale grondrechten aan het verliezen. Want het is beangstigend als binnenskamers gedane uitlatingen worden verklikt aan pers en Justitie met het gevolg dat het slachtoffer met schimpen en scheuten zelfs met bedreiging van mogelijke vervolging wordt opgejaagd.

Youp van 't Hek opende zijn column `Eykpunt' met een fantasie van deze bisschop liggend op `een hitsige kapelaan of een onschuldige misdienaar in de kerstnacht' een inbeelding die, ver onder het niveau van een geestige burleske, een bespottend effect had.

Het zijn uitlatingen die men niet snel jegens godsdienstige leiders als die van de islam zal durven veroorloven. Het zijn uitlatingen die een volksdeel treffen: wekelijks bezoeken 550.000 gelovige katholieken hun kerkdiensten. Met hun geestelijke leiders blijken zij in dit land weerlozer te zijn dan welke minderheid ook.

    • Mr. L.A. Struik