Milieugroep pleit voor pas op de plaats

Geen nieuwe woningen op landbouwgronden, geen extra bedrijfslocaties bij steden, en ook geen nieuwe Maasvlakte. Dat stelt de milieuorganisatie Milieudefensie in een gisteren gepresenteerde campagne.

Ruimtelijke ordening en vooral de leefbaarheid daarvan, zal de komende jaren hét thema zijn van Milieudefensie. De campagne, onder de naam `Trek de groene grens', zal enige jaren duren.

Milieudefensie wil de bestaande grenzen tussen bebouwde gebieden en natuurgebieden bevriezen, dat wil zeggen dat er geen stedelijke uitbreiding meer moet plaatsvinden op landbouwgronden en andere `groene' gebieden. De aanleg van alle Vinex-nieuwbouwlocaties, waarbij tot het jaar 2010 zevenhonderd duizend nieuwe woningen zullen worden gebouwd, wil de organisatie het liefst schrappen. ,,De bestaande bebouwde gebieden moeten intensiever worden gebruikt,'' zegt een woordvoerder van Milieudefensie.

,,Een compacte stad kan, met de juiste voorzieningen, heel leefbaar zijn'', zegt de woordvoerder. Hij sluit niet uit dat zelfs de grootste wens van bijna elke Nederlander, een huis met een tuin, verandert. ,,We kunnen niet én allemaal een tuin hebben én een onaangetast polderlandschap bewaren. Dat dilemma moet opgelost.''

Het is een ambitieuze campagne, geeft de woordvoerder toe. ,,We willen de druk op de ketel houden. Gemeentes en provincies willen vaak net als wij de groene gebieden sparen. Maar ze gaan snel door de knieën, omdat bouwen op braakliggende terreinen nu eenmaal goedkoper is.''

Om stedelijke uitbreiding te ontmoedigen, pleit Milieudefensie voor een heffing op grondtransacties. ,,Gemeentes zouden wanneer ze op goedkope grond willen bouwen het prijsverschil moeten betalen tussen landbouwgrond en stedelijke grond.'' Om de schaarse groene ruimte te bewaken en verstedelijking tegen te gaan, moet er volgens Milieudefensie een minister voor Ruimte komen. Tot zover onze redacteur.

Intussen heeft de VROM-raad, een adviesorgaan van het kabinet, in een vandaag uitgekomen nota gezegd dat het tempo waarin natuurgebied tot stand komt ,,onaanvaardbaar laag'' ligt. De kabinetsdoelstelling het areaal te vergroten van 450.000 hectare in 1990 tot 700.000 hectare in 2018 komt in gevaar, meent de raad. Voltooiing van natuurgebieden is onder meer belangrijk om de biodiversiteit te herstellen. De VROM-raad vindt dat het rijk meer geld beschikbaar moet stellen voor de aankoop van grond. Snel handelen is noodzakelijk, omdat de grondprijzen stijgen, aldus de raad. (ANP)