Milieudefensie

Geen nieuwe woningen op landbouwgronden, geen extra bedrijfslocaties bij steden, en ook geen nieuwe Maasvlakte. Dat stelt de milieuorganisatie Milieudefensie in een gisteren gepresenteerde campagne. Zie pagina 7, waar ook een reportage over de `Ruilverkaveling Tietjerksteradeel'die na maar liefst 25 jaar is afgesloten.