Hufters-tv

Thema-avond voor jongeren: Hufters M/V. Met de camera nog eens naar de Voetboogsteeg in Amsterdam en reconstrueren hoe die Joes Kloppenburg in elkaar werd geslagen. Zinloos geweld. Waar heb ik dat eerder gezien?

Maar het programma van BNN is onderzoek, dus het gaat dieper. Daar verstaan ze onder dat ze de mensen vragen wat ze van zinloos geweld vinden. Die keuren het af. Sterker nog, tweederde van de ondervraagden zou ingrijpen bij het zien van geweld. De burgers zijn in de loop der jaren dus beter geworden. Als er nú oorlog uit zou breken, zou tweederde in het verzet gaan. Toch twijfelt BNN aan haar eigen uitkomsten. Zoveel helden kunnen er toch niet zijn. ,,Op zich is het een mooie gedachte'', troost de opgewekte commentaarstem.

Reclamemakers vinden zo'n jongerenprogramma prachtig. Ik zie biermerken, `Amstel voor elkaar' en `Pak 'n Vos'. Heeft al te enthousiaste opvolging van die adviezen niet iets met dat zinloze geweld te maken? Wie wordt niet een hufter na 25 glazen op een avond? Maar BNN kan moeilijk haar eigen sponsors voor de voeten lopen.

Televisiemakers maken nooit de fout jongeren te overschatten. De doelgroep heeft een IQ van 80, en geen punt meer. Ze worden aangesproken of liever gezegd betutteld als domme consumenten. Van commerciële omroepen valt niet anders te verwachten. Maar BNN is een publieke omroep. Dat valt er niet aan af te zien. Net als SBS6 brengt BNN een bezoekje aan party-island Ibiza. De verplichte thema-avond werd met tegenzin gemaakt. Veel aangekocht materiaal, een speelfilm, een Amerikaanse documentaire over Amerikaanse jeugdbendes. De eigen cameraploeg bleef zoveel mogelijk in Hilversum. Een paar televisiemakers werden geïnterviewd over hufters, Pieter Storms van Breekijzer, de cameraman van Blik op de Weg. Het onderwerp stalking wordt nog eens opgewarmd met veel nachtelijke camerashots achter de bosjes. Waarom zijn ze niet bij Veronica gebleven? Ze hebben geen belastinggeld nodig. Bij de commerciëlen mogen ze zoveel partyen als ze willen.

De publieke omroep heeft wel een jongerenprobleem en dat moeten ze niet repareren door een commercieel pretreservaat toe te laten. Bij de gewone avondprogrammering komt de groep vroegrijpen en laat-adolescenten van 14 tot 24 hoofdzakelijk aan bod als delinquenten en ordeverstoorders. Strenge politiecommissarissen, vermanende Kamerspecialisten, bezorgde hulpverleners. Veel discussies waar jongeren zelf niet aan deelnemen. Overvleugeld door de geboortegolvers die het hoogste woord hebben. Afgelopen donderdagavond nog, bij Rondom Tien een gesprek over opvoedingsproblemen. Ik zag shots van jongeren in de zaal maar die bleven zwijgen. Vergelijk dat eens met de tijd dat de geboortegolvers zelf opgroeiden. Ze hadden een grote mond en ze werden serieus genomen.

Jongeren horen met ouderen mee te kijken naar de gewone programma's maar daar komen ze te weinig in voor. Een gunstige uitzondering is de RVU met haar woensdagserie over de puberteit waar veel pubers aan het woord komen. De EO neemt jongeren ook serieus, maar bijbelstudie is toch net iets te beperkt voor het grote publiek, ook al gaat het over grote levensvragen. Een week geleden zag ik een serieus gesprek tussen Marokkaanse jongeren en per abuis dacht ik op TV1 te zijn, maar het bleek Migrantentv, een lokaal station.

In plaats van de dagelijkse portie oproepen tot tucht en orde zou ik wel een discussie tussen scholieren en HBO'ers willen zien over de vraag waarom zorgberoepen zo weinig aantrekkelijk zijn. Ik las dat de meeste jongeren vinden dat er te weinig gebeurt tegen alcoholmisbruik. Lijkt me interessant om hen eens over uit te horen. Maar daar valt te weinig lol aan te beleven. Je moet humor hebben met vieze woorden. Jongeren lachen, brullen en drinken en als het uit de hand loopt heb je weer leuk nieuws.

    • Maarten Huygen