Eetgezelschap

Naar aanleiding van `Rats, kuch en caviaar' (NRC Handelsblad, 16 september) het volgende.

In het begin van deze eeuw bestond te Haarlem een eetgezelschap van onderofficieren van het garnizoen aldaar. De naam van het gezelschap is mij ontschoten, maar het devies luidde: `Vreetzaamheid leidt tot vòlmaking'.

Ik heb dit vernomen van mijn vader, die in die tijd te Haarlem in garnizoen lagen later in de stad een korte tijd fgd. auditeur-militair is geweest.

MR. A.W. THONE, Epe