ECB waarschuwt voor loonstijging

Vice-president Noyer van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor sterke loonstijgingen, die de inflatie opdrijven. Volgens Noyer moeten alle komende loonstijgingen gepaard gaan aan een groei van de productiviteit. In een hoorzitting van het Europees Parlement wees de Franse vervanger van Duisenberg er gisteren op dat de groei in Europa weer aantrekt, evenals de wereldhandel. Deze positieve impuls voor de economie in de eurozone, de elf EU-lidstaten die de eenheidsmunt invoeren, zal daarom veel nieuwe banen creëren. Daarbij loert het gevaar voor inflatie echter snel om de hoek, zo meent Noyer. Hij hield daarom een pleidooi voor loonmatiging, om de prijzen enigszins onder controle te houden. Noyer prees de sociale partners voor hun gematigde opstelling gedurende de afgelopen jaren.

Noyer voorziet dat de inflatie in de eurozone nog wat zal stijgen, maar dat ze wel binnen de grenzen zal blijven van wat op middellange termijn aanvaardbaar is. Toch sloot hij een renteverhoging niet helemaal uit als de geldontwaarding teveel mocht toenemen.

Hij riep verder de regeringen van de Europese lidstaten op de hogere groei te gebruiken om de overheidsfinanciën versneld te saneren. Hij verwees naar de vorige periode van hoge groei, eind jaren tachtig en en begin jaren negentig, toen dat onvoldoende is gebeurd. Ook onderstreepte hij de noodzaak van belastingverlaging en het flexibeler maken van de arbeidsmarkt ten behoeve van de banengroei. Volgens Noyer vertrekken tienduizenden Europese jongeren naar de Verenigde Staten omdat het daar veel makkelijker is een bedrijf op te zetten. (ANP)