Bomhoff schiet, maar niet met argumenten 1

Een heuglijk feit voor de heer Bomhoff misschien, dat hij het reeds 10 jaar volhoudt elke keer een prikkelend stuk te schrijven. Jammer dat hij bij dit jubileum niets interessanters te melden heeft dan zijn persoonlijke vete met Wouter van Dieren en de `milieu-fanatici' die voor de gelegenheid allemaal op één hoop geveegd worden (NRC Handelsblad, 25 september).

Wat ik niet alleen jammer, maar ook pijnlijk vind, is dat Bomhoff eerst zelf pleit voor zuiverheid en een genuanceerd beeld, om vervolgens ongenuanceerd te suggereren dat biologische landbouw de aanleiding is voor de ontbossing in de wereld. Van genetische manipulatie verwacht Bomhoff alleen voordelen, hetgeen niet van een veelzijdige blik getuigt. Tot slot schrijft Bomhoff dat als de landbouw maar voldoende getechnologiseerd wordt, er meer ruimte overblijft voor natuur. Dit is kennelijk zijn keuze.

De andere optie is juist te zoeken naar (herstel van) het evenwicht tussen landbouw en natuurbeheer. Niet voor niets pleiten boeren voor het behoud van koeien in het landschap en worden schapen, paarden en koeien uitgezet in natuurgebieden. Diegenen die biologische landbouw en de koppeling tussen landbouw en natuurbeheer diskwalificeren als `traditioneel dus niet meer van deze tijd' diskwalificeren zich daarmee voor de toekomstige debatten over ruimtelijke ordening in Nederland.

    • Arthur van Mansvelt