Nieuw forum voor wereldeconomie

De Groep van zeven industrielanden (G7) heeft dit weekeinde besloten tot vorming van een nieuwe Groep van twintig leden (G20) als aanvullend overlegforum over de wereldeconomie. Nederland maakt geen deel uit van het nieuwe forum.

De oprichting van de G20 vloeit voort uit de financiële crises van de afgelopen jaren in Mexico, Azië, Rusland en Brazilië, die gevaar opleverden voor rest van de wereld. Volgens de in Washington verzamelde ministers van Financiën en presidenten van de centrale banken gaat het om een nieuw mechanisme voor een ,,informele dialoog'' om een stabiele wereldeconomie te bevorderen. De deelnemers worden aangeduid als ,,systeemrelevante'' economieën. Naast de G7-leden zijn dat Argentinië, Australië, Brazilië, China, India, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije. De Europese Unie (via het voorzitterschap en de Europese Centrale Bank) en IMF/Wereldbank (via respectievelijk hun managing director en president en de voorzitters van het beleidsbepalende Interim-Comité en Development Committee) complementeren de G20. De Canadese minister van Financiën, Paul Martin, fungeert de komende twee jaar als voorzitter. De eerste bijeenkomst van de G20 is in december in Berlijn gepland.

De VS hebben meermalen de behoefte geuit aan een representatief forum. Toen eerder dit jaar de discussie speelde over de wijze van vertegenwoordiging van de Eurozone in de G7, suggereerden de Amerikanen dat Europa de G7 al te zeer zou domineren.

Tegelijk met de vorming van de G20 is afgelopen weekeinde het beleidsbepalende Interim-Comité van het IMF omgedoopt in het `Internationale Monetaire en Financiële Comité'. De bedoeling is dat de rol van dit comité, waarvan Nederland wel lid is, binnen het IMF wordt versterkt. Ofschoon Nederland geen deel uitmaakt van de G20, is het als enige `kleine' land wel vertegenwoordigd in het door de G7 ingestelde Stabiliteitsforum, dat adviezen moet geven over crisispreventie. Volgens de Nederlandse IMF-vertegenwoordiger De Beaufort Wijnholds heeft Nederland deze positie vooral te danken aan de belangrijke rol van de Nederlandse banken in de financiële wereld.