Mens & Bedrijf

E. Bouwer is onlangs benoemd tot algemeen directeur van NCR Nederland.

In deze functie volgt hij G. Drukker op. Bouwer is sinds november 1997 verbonden aan NCR als managing director Worldwide customer services in Noord-Europa. Bouwer blijft deze functie bekleden naast zijn algemeen-directeurschap.