IMF verleent krediet voor millennium

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft een tijdelijke kredietfaciliteit opgezet voor landen die betalingsbalansproblemen krijgen wegens het millenniumprobleem. De faciliteit zal per 15 oktober in werking treden en op 31 maart 2000 aflopen, zo heeft het IMF afgelopen weekeinde bekendgemaakt. Landen die van de kredietfaciliteit gebruik maken moeten binnen zes maanden terugbetalen met de mogelijkheid van verlenging met nog eens zes maanden. De rente ligt 300 basispunten boven het door het IMF berekende standaardtarief. De kredietlimiet bedraagt 50 procent van het quotum dat een land bij het IMF heeft. (Redactie economie)