Homo's ten onrechte ontslagen uit leger

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Groot-Brittannië veroordeeld wegens het ontslaan van vier homoseksuelen uit het leger.

Het Hof eist dat de vier een vorm van (financiële) compensatie krijgen. Volgens de instelling in Straatsburg is het ontslag in strijd met artikel 8 van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op privéleven en gezinsleven gegarandeerd wordt. Het Hof heeft kritiek op het onderzoek naar de geaardheid van de vier, en vooral hun ondervraging, omdat die een inbreuk zouden zijn geweest op hun privacy.

De vier militairen werden tussen juli 1993 en januari 1995 ontslagen en stapten in november 1995 naar het Europese Hof. De uitspraak hoeft geen consequenties te hebben voor de Britse wetgeving, maar zou een steun in de rug kunnen zijn voor de wet waarmee de regering-Blair mogelijk later dit jaar zal komen. Die verbiedt homoseksualiteit in het leger als ontslaggrond.

Homoseksualiteit is in Groot-Brittannië nog steeds een gevoelig onderwerp. Begin dit jaar nam het Lagerhuis nog een wet aan waarin de minimum leeftijd voor homoseksuele contacten werd verlaagd van 18 naar 16 jaar, in reactie op een eerdere uitspraak van Europese Hof. Maar in april werd die wet – voor de tweede keer – verworpen door het Hogerhuis.

In de Britse krijgsmacht is homoseksualiteit sinds een aantal jaren niet meer strafbaar, maar het wordt nog wel als een grond voor ontslag gezien voor militairen van wie de geaardheid bekend wordt. In 1994, publiceerde het Britse leger nieuwe `Voorschriften voor Standaard en Discipline'. Terwijl in de maatschappij liberale ontwikkelingen de sociale waarden hebben aangetast, zo schreven de auteurs van dit interne stuk, streeft het leger naar het handhaven van plicht, loyaliteit, zelf-discipline, respect en bezorgdheid voor anderen. Verder waarschuwen ze voor seksueel verkeer tussen officieren en lagere rangen, omdat dat de structuur zou kunnen ondermijnen. Ze beschouwen homoseksualiteit als onaanvaardbaar. Wie erop wordt betrapt, kan rekenen op ontslag. (AP, Reuters)