Geen onderzoek naar fraude

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad ziet geen reden voor een onderzoek naar het declaratiegedrag van voormalige colleges van B & W. Aanleiding zou de geruchtenstroom moeten zijn over malversaties onder het bewind van ex-burgemeester Peper. Hij zou met zijn echtgenote N. Kroes op kosten van de gemeente privé-feestjes hebben gegeven en te pas en te onpas een schip van het havenbedrijf hebben geconfisqueerd. De fractievoorzitters van PvdA, VVD en CDA vinden de bronnen te licht. Peper weerspreekt de beschuldigingen. (ANP)