G7 eist strengere controle op centrale bank van Rusland

Rusland mag pas over een volgende tranche van een IMF-krediet beschikken nadat de controles bij de Russische centrale bank zijn verscherpt. Deze eis hebben de zeven grote industrielanden (G7) afgelopen weekeinde in Washington gesteld.

De G7 komt met de nieuwe voorwaarden, nadat de Russische Centrale Bank onlangs tegenover het IMF had toegegeven in 1996 te hebben ,,gelogen'' over haar reservepositie om zo kredieten van het fonds los te krijgen. Bovendien kwamen de afgelopen tijd berichten naar buiten over Russische corruptie- en witwaspraktijken via de Bank of New York. Deze leidden tot zware druk van vooral de Amerikaanse regering en het Amerikaanse Congres op Rusland om maatregelen te nemen.

Volgens de G7 moet de Russische Centrale Bank de interne controle verbeteren en daarnaast elk kwartaal een extern onderzoek naar zijn reservemanagement publiceren, voordat over de volgende tranche van het IMF-krediet kan worden beschikt. Ook moet er in samenwerking met IMF en Wereldbank een systeem van financiële en budgettaire controle worden opgezet om de ,,juiste aanwending'' van budgetsteun van internationale financiële instellingen te waarborgen.

De Russische onderminister van Financiën Oleg Vyugin verklaarde gisteren tegenover verslaggevers dat de internationale bezorgdheid over witwaspraktijken tot vertraging kan leiden bij het vrijgeven van de voor oktober geplande IMF-krediettranche van 640 miljoen dollar. ,,Er is politieke invloed op het IMF, dat de handen nu niet vrij heeft om besluiten te nemen'', aldus Vyugin. Het IMF keurde in juli een krediet van 4,5 miljard dollar voor Rusland goed. Het geld blijft overigens bij het IMF en is bestemd voor het voldoen van Russische schuldverplichtingen aan het IMF zelf.

De G7 verwelkomde in een verklaring ,,de recente signalen van verbetering'' van de Russische economie. Daarnaast liet de G7 zich positief uit over de stap van de Russische regering een wetsvoorstel tegen witwassen van zwart geld opnieuw bij de Doema (parlement) in te dienen.