EU wil rijverbod trucks harmoniseren

In de Europese Unie is een voorstel in de maak om de rijverboden voor vrachtwagens in de weekends beter op elkaar af te stemmen. Nu gelden nog verschillende regelin gen voor Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland. Daardoor ontstaan extra problemen voor transportondernemingen, omdat chauffeurs tussen de vier landen vaak weer aan de grens moeten wachten. Finland werkt als voorzitter aan een regeling om ook de verboden voor verschillende soorten transport in de vier EU-lidstaten op elkaar af te stemmen. Nu mag een zware vrachtwagen van het ene land wel in het weekeinde rijden, terwijl in een aangrenzende lidstaat een rijverbod geldt.(ANP)