BLAD MET GEZAG

Het Amerikaanse blad Time kreeg tien jaar na zijn oprichting een concurrent, die na een langzame start zou uitgroeien tot een van de belangrijkste bladen in de VS: Newsweek. Opgericht in 1933 door een gewezen buitenlandredacteur van Time, was het aanvankelijk een saai blad, met lange columns waarin het nieuws herkauwd werd en van duiding voorzien. Het blad was geen partij voor Time, dat de aandacht had getrokken met puntige, korte stukjes. Newsweek overleefde de eerste moeilijke jaren en kreeg momentum in 1937, toen het fuseerde met het blad Today.

Het blad was lang eigendom van een miljonair die er weinig om gaf. Na diens overlijden in de jaren vijftig kwam Newsweek in een stichting terecht die tot doel had het bestaan op aarde van de mensheid te veraangenamen en het blad paste daar niet bij. De voorgenomen verkoop leidde tot grote onrust op de redactie, die het initiatief nam de briljante Amerikaanse uitgever Phil Graham (van het dagblad The Washington Post) over te halen het blad te kopen. Graham voelde er alles voor en wist zijn advocaten en adviseurs, die liever geld in de krant wilde steken, over te halen de aankoop te doen. Graham verwierf het blad in 1961 voor om en nabij de twintig miljoen dollar (de uiteindelijke kosten vielen aanzienlijk lager uit, omdat het blad een behoorlijke geldsom op de bank had staan plus een belang had in een radiostation, dat voor negen miljoen dollar werd verkocht).

Newsweek nam een enorme vlucht na de overname. Het blad werd merkbaar levendiger onder Grahams leiding en verwierf de reputatie accuraat te zijn en degelijk. Het blad wierp een republikeinse sfeer van zich af, mede onder invloed van Bill Bradlee, de chef van de politieke redactie (en later hoofdredacteur van The Washington Post ten tijde van het Watergate-schandaal, dat door die krant onthuld werd). Bradlee was innig bevriend met Kennedy en dat was merkbaar in de kolommen.

Vandaag de dag geldt Newsweek nog altijd als een exponent van progressief Amerika, zoals blijkt uit de ingezonden brief van de Amerikaanse president Bill Clinton in het afgelopen nummer, waarin hij de redactie bedankt voor het `krachtige standpunt' tegen de grote hoeveelheid vuurwapens in de VS.

(Tekst Z.C.A. Luyendijk)

    • Z.C.A. Luyendijk