Artsen houden informatie achter

De helft van de artsen slaat soms medische gegevens van een patiënt niet op in diens dossier maar bewaart ze op een aparte, geheime plaats. Op die manier kunnen ze deze gegevens buiten het zicht van de patiënt houden en dekken de artsen zich in tegen juridische claims. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek naar de werking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst onder leden van de artsenorganisatie KNMG. Specialisten klagen er over dat de wet hun tijd en dus geld kost doordat ze nu de patiënten moeten voorlichten over de aard en risico's van de behandeling.