Veel comfort Nederlandse werknemers

Nederlanders mogen op hun werk vaker aan de knoppen zitten dan hun collega's in andere Europese landen. Ventilatie en temperatuur regelen, verlichting aan of uit doen, hoogte van bureau en computer instellen – ruwweg de helft van de Nederlanders mag het van zijn baas.

Dit blijkt uit een onderzoek van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een aan de Europese Unie gelieerde organisatie voor arbeidsomstandigheden.

Het aanpassen van de werkomgeving aan de eigen comfortbehoefte wordt gezien als een middel om arbeidsziekten te verminderen. Nederlanders, Zweden en Finnen zijn er wat dat betreft het best aan toe.

Managers en ander hoger personeel zijn er wat comfort betreft het best aan toe. Dit wordt deels verklaard door het feit dat zij vaak alleen in een ruimte werken. Daardoor hoeven zij geen rekening te houden met anderen.

Ook mensen die een zittend beroep uitoefenen hebben ruime mogelijkheden hun comfort te kiezen. Bij handwerkers zijn die mogelijkheden aanzienlijk minder.

Vrouwen mogen meer zelf regelen dan mannen. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat vrouwen minder vaak handwerk verrichten dan mannen.

    • Arlen Poort