Opheldering geëist dood gedetineerde

De Amsterdamse advocaat S. van der Woude eist een uitputtend onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van de Turkse gedetineerde Cemal G. in 's lands strengst beveiligde gevangenis.

Anders stapt hij namens de familie van Cemal naar de rechter. De Turk overleed vorige week donderdag. Een dag nadat hij op de luchtplaats van de gevangenis EBI in Vught gevochten had met de Engelse gedetineerde Curtis W. Volgens de familie zijn er zoveel vraagtekens over de behandeling van Cemal dat ze een vertrouwensarts en advocaat Van der Woude hebben ingeschakeld om opheldering te krijgen.

Ondanks herhaalde verzoeken aan het openbaar ministerie in Den Bosch om informatie over de toedracht van het incident in de gevangenis van Vught, heeft de advocaat nog geen inlichtingen gekregen. Persofficier H. de Goede zegt dat het OM bezig is te bekijken of het verstrekken van inlichtingen de veiligheid van de strafinrichting niet in gevaar brengt.

Volgens advocaat H. Jahae, die de Engelse gedetineerde verdedigt die verdacht wordt van doodslag, is er in de gevangenis laks gereageerd op de schermutseling tussen de twee veroordeelden. De ruzie tussen de twee mannen duurde volgens Jahae ruim zeven minuten. Zes bewakers zouden vanachter glas het gevecht hebben bekeken en pas hebben ingegrepen toen Cemal neerviel.

Advocaat Van der Woude wil een algeheel onderzoek naar de detentie van Cemal die vastzat wegens moord. De Turk zat al ruim vijf jaar in de EBI, een strafinrichting met een zeer strikt regime waar de 24 `zwaarste' gedetineerden van Nederland zitten.

,,De strikte behandeling heeft bij hem geleid tot psychiatrische problemen'', zegt Van der Woude. ,,Cemal heeft tijdens zijn detentie nooit bezoek willen ontvangen en had ieder contact met de buitenwereld verbroken. Ook zijn familie was niet welkom. De vraag is gerechtvaardigd of justitie mensen die geestelijk lijden op een zo strikte wijze en zo langdurig moet opsluiten. Dit kan haast niet anders dan agressie oproepen''. Van der Woude wil het medisch detentie-dossier inzien.

De advocaten Jahae en Van der Woude vinden het ook merkwaardig dat er geen video-opnamen zijn gemaakt van het incident. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie kan dit niet. ,,Er zijn in de EBI wel overal video-camera's maar er loopt nooit een band mee. De apparatuur dient slechts ter observatie''.

Het enige schriftelijke stuk dat de advocaat van Cemal, die gisteren in Turkije is begraven, tot nu toe heeft ontvangen, is een condoleance-brief van de strafinrichting.