Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

OCHTENDHUMEUR BEÏNVLOEDT CIJFERS VOOR PROEFWERKEN

Typeringen als `ochtendhumeur' en `avondmens' zijn niet alleen smoesjes of aanstellerij. Scholieren met een voorkeur voor werken en leren in de ochtend scoren significant beter op een wiskundeproefwerk dat 's morgens wordt afgenomen dan scholieren die liever 's middags of 's avonds werken of studeren. Dit blijkt uit een onderzoek onder een paar honderd high-schoolstudenten in New York (Journal of Educational Research, vol 92/5, mei/juni 1999). Als de testen in de middag werden afgenomen, werd geen significant verschil gevonden, al deden de scholieren met een middagvoorkeur het wel iets beter dan een ochtendvoorkeur. De voorkeur voor een bepaald dagdeel was vastgesteld met een test van leervoorkeuren (de Learning Style inventory).

Van de in totaal 245 betrokken scholieren (van negen scholen) had ruim 40 procent geen duidelijke voorkeur voor een dagdeel, 21 procent had een voorkeur voor de avond, 18 procent voor de middag en 19 procent voor de ochtend (waarvan overigens de helft voor de `late ochtend'). Deze verdeling van voorkeuren komt ongeveer overeen met een ouder survey onder scholieren, waaruit bleek dat meer dan de helft het minst alert is om tien uur 's morgens, en het best oplet om drie uur 's middags.

Het was al bekend dat scholieren die een voorkeur voor de ochtend hebben hun middelbare-schoolperiode gemiddeld met een iets hogere eindlijst afsluiten dan scholieren die hun dagelijkse piek later op de dag hebben. Het grootste deel van de normale schooldag valt in de ochtend en vroeg in de middag. En in de jaren tachtig werd ooit eens geëxperimenteerd op basisscholen, waarbij het ene jaar rekenen altijd 's morgens werd gegeven en Engels 's middags, en het volgende jaar (voor dezelfde groep kinderen) andersom. Scholieren met een voorkeur voor de ochtend scoorden het eerste jaar significant beter in rekenen en het tweede jaar juist in Engels. Voor scholieren met een middagvoorkeur lag dat precies andersom. Volgens een ander, eveneens Amerikaans onderzoek hebben scholieren die hun school voortijdig verlaten over het algemeen een avondvoorkeur.