Noordtak Betuwelijn geschrapt

Het kabinet heeft gisteren besloten dat er geen noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek en Twente wordt aangelegd. De komst van de hoofdtak van Rotterdam naar Zevenaar blijft echter naar de stellige overtuiging van het kabinet ,,zeer noodzakelijk''.

Het besluit van gisteren kwam niet onverwachts, nadat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) begin deze maand al in een kranteninterview had aangegeven dat de noordtak er wat haar betreft niet meer hoefde te komen.

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer, bestaande uit PvdA en VVD, had een paar weken geleden al verklaard dat de noordtak onder bepaalde voorwaarden afgeblazen mocht worden.

Vooral in de provincie Gelderland is het besluit niettemin met grote teleurstelling ontvangen. De commissaris van de koningin, J. Kamminga, noemde het ,,uitermate verdrietig'' dat het kabinet zo omspringt met het goederenvervoer per spoor. Ook regeringspartij D66 toonde zich ontstemd, terwijl de oppositiepartijen in de Tweede Kamer betoogden dat hiermee de grond is ontvallen aan het hele project van de Betuweroute.

Overigens sloot Netelenbos niet voor de volle 100 procent uit dat er in de toekomst niet toch nog eens een noordtak zou komen. ,,Maar met de huidige inzichten is daar geen sprake van'', aldus de minister. Volgens haar kan een deel van de 110 treinen die anders rond 2015 over de noordtak zouden hebben gereden, net zo goed langs noordelijker routes worden geleid, onder meer via de nog aan te leggen Hanzelijn of Zuiderzeelijn. De regionale treinen voor het oosten van het land kunnen via de bestaande lijn Elst-Deventer-Hengelo gaan. De internationale treinen van de noordtak zullen via Emmerich of eventueel via een nog aan te leggen zuidtak moeten.

Volgens minister Netelenbos betwistten de Duitse regering en de regering van de betrokken deelstaat Noordrijn-Westfalen niet dat Nederland het recht had de noordtak te schrappen. De Duitse deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen liet gisteren weten duidelijkheid te willen van het Nederlandse kabinet over de nieuwe plannen met de Betuweroute. De deelstaatregering heeft volgens een woordvoerder nog niets officieels uit Nederland gehoord over een eventuele financiële bijdrage aan het aanpassen van het spoor tussen Zevenaar en Emmerich.

In nauw overleg met de Duitsers moet Netelenbos nu echter een alternatief zien te vinden. Dat kan bestaan uit een vergroting van de spoorcapaciteit tussen Emmerich en Oberhausen, waarbij Nederland al dan niet financiële steun zou verlenen. Een andere mogelijkheid is meer vervoer langs de zuidtak via Venlo naar Keulen. Minister Netelenbos kondigde aan dat er in versneld tempo een verkenning naar die laatste optie zal worden uitgevoerd. Op grond daarvan zal het kabinet in 2002 bepalen wat er met dit deel van de Betuweroute moet gebeuren.

BetuweroutePagina 3