Moeders in bijstand moeten werken

Bijstandsmoeders met kinderen jonger dan vijf jaar worden verplicht te solliciteren naar een deeltijdbaan van ongeveer vierentwintig uur per week of moeten zich laten scholen.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. De invoering van deze gedeeltelijke arbeidsplicht past in het streven van het kabinet meer mensen aan het werk te krijgen. Gemeenten hebben de vrijheid in individuele gevallen af te wijken van de sollicitatieplicht, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de bijstandsmoeder. Nu is het nog zo dat alleen bijstandsmoeders met kinderen boven vijf jaar verplicht zijn te solliciteren.

De invoering van een sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met jonge kinderen komt te staan in de wet die ook de invoering van een tiendaags, betaald zorgverlof moet regelen. Werknemers, zo besloot het kabinet vorige week, krijgen recht op tien dagen betaald zorgverlof per jaar om voor hun zieke partner of kinderen te zorgen. Dit zorgverlof wordt voor tweederde betaald door rijk en werkgevers, en voor eenderde door de werknemer zelf, die tijdens het verlof zeventig procent van zijn loon krijgt betaald.

Het kabinet maakte gisteren bekend de werkgevers hiervoor een verlaging van de overhevelingstoeslag te geven. Deze toeslag wordt door de werkgever aan de werknemer betaald als compensatie voor de AWBZ-premie, die wordt ingehouden op het brutoloon. Het negatieve effect van de verlaagde overhevelingstoeslag op het netto-inkomen zal worden gecompenseerd. Met de keuze voor een algemene lastenverlichting voor werkgevers wil het kabinet ,,administratieve rompslomp'' voorkomen, aldus premier Kok.