Hypotheken

Jaap Boerdam heeft (NRC Handelsblad, 18 september) de klassieke journalistieke doodzonde begaan door de `feiten' uit een stuk in Vrij Nederland over de hypotheken van bewindslieden en Kamerleden klakkeloos over te nemen. Die feiten in Vrij Nederland kloppen in een aantal gevallen niet, zoals uit een rectificatie in dat blad moge blijken. Ook in mijn geval lopen in Vrij Nederland beeld en werkelijkheid door elkaar.

Wellicht nog kwalijker dan het klakkeloos overnemen van wat een ander schrijft, is het selectief opvoeren van feiten uit mijn curriculum vitae, zoals Boerdam dat heeft gedaan. Zo deelt hij wel mee dat ik de MULO heb doorlopen, waar overigens niet mis mee is, maar niet dat ik ook een HBO-diploma heb behaald. Ook schrijft hij in denigrerende toonzetting dat ik ooit als `fabrieksmeisje' aan mijn werkzame leven ben begonnen. Als dat waar was dan zou daar ook niets mis mee zijn, maar wellicht kwalificeert de krantenjongen Boerdam ieder vrouwelijk persoon die in een fabriek werkt als `fabrieksmeisje'. Voorzitter van de PvdA-Statenfractie was ik overigens nooit, zoals Boerdam eveneens beweert.

En zo kom je dus te boek te staan als dat eenvoudige fabrieksmeisje dat het tot Kamerlid schopte en dat in die hoedanigheid een typisch voorbeeld kan worden genoemd van de salonsocialist die profiteert van de veranderde kapitalistische eigendomsverhoudingen. Als Boerdam wil weten hoe het echt zit dan raad ik hem aan de afdeling rectificaties van VN van deze week te raadplegen.

    • Annet van der Hoek
    • Lid Pvda-Fractie Tweede Kamer