ANGINA VERLICHT DOOR LASERBEHANDELING VAN DE HARTSPIER

Patiënten met een ernstige angina pectoris knappen zienderogen op als men met een laser kleine gaatjes door de hartspier maakt. Dat concluderen Amerikaanse artsen na een onderzoek onder 182 patiënten met ernstige angina. Deze uitkomst is opmerkelijk, omdat een eerder dit jaar gepubliceerd Brits onderzoek veel slechtere resultaten liet zien. Bovendien is onduidelijk waardoor de doorboorde hartspier eigenlijk opknapt.

Angina pectoris ontstaat als de hartspier te weinig bloed (lees: zuurstof) krijgt om goed te kunnen functioneren. Angina gaat gepaard met aanvallen van snoerende pijnen op de borst die frequenter zijn naarmate de angina ernstiger is. Vrijwel altijd is vernauwing van de kransslagader de oorzaak. Er bestaan medicijnen tegen en soms helpt een dotterbehandeling, maar bij sommige patiënten lijkt niets te werken. Zo ook bij de deelnemers aan deze trial van de transmyocardiale laser revascularisatie (TMR), zoals de laserbehandeling officieel heet (The Lancet, 11 september). De 182 hadden zonder uitzondering ernstige tot zeer ernstige klachten. Negentig patiënten werden behandeld met medicijnen, 92 gingen onder het mes voor een laserbehandeling. Drie, 6 en 12 maanden later keken onafhankelijke artsen hoe zij er voorstonden.

Over de hele linie scoorden de patiënten na de TMR beter: de frequentie van de angina-aanvallen was bij de helft teruggebracht van minstens één in de twee dagen tot hooguit één in de twee maanden. Ook konden zij een `wandeling' op een lopende band langer volhouden dan voorheen. De controlegroep ging in dit opzicht achteruit (de ernst van hun angina kón al bijna niet achteruit).

Hoe verhoudt dit resultaat zich tot dat van de nagenoeg identieke Britse trial die The Lancet in februari publiceerde? De toestand van deze patiënten ging door de laserbehandeling niet significant vooruit. De Amerikaanse onderzoekers hebben geen verklaring voor dit opvallende verschil. De onderzoeksopzet en het aantal onderzochte patiënten was nagenoeg gelijk. De Britten gebruikten een ander type laser en maakten gemiddeld wat meer gaatjes in de hartspier. Mogelijk richtten zij zo wat meer schade aan. Dat is echter moeilijk te schatten, omdat onduidelijk is wat er precies rond de lasergeboorde gaatjes gebeurt. Denkbaar is dat er kleine ontstekingen ontstaan die, zoals elke ontsteking, de doorbloeding van het getroffen weefsel bevorderen, maar evengoed kan er sprake zijn van een placebo-effect. Of het feit dat het Amerikaanse onderzoek door de fabrikant van de gebruikte laser is betaald, zou een rol moeten spelen. In het verleden hebben soortgelijke bedrijven meer dan eens positieve, maar onvolmaakte onderzoeksresultaten te breed uitgemeten.

    • Huup Dassen