Veto van Clinton op verlaging belasting

President Clinton heeft gisteren zijn veto uitgesproken over een grootscheepse belastingverlaging die de Republikeinen deze zomer door het Congres hadden geloodst. Clinton zegt dat hij wèl voelt voor een kleinere verlaging van de belasting.

De Republikeinen verweten Clinton dat hij de ,,belastingverlaging heeft gestolen van werkende Amerikaanse gezinnen'', in de woorden van Trent Lott, de meerderheidsleider in de Senaat. Het Republikeinse wetsvoorstel bevatte een belastingverlaging van bijna 800 miljard dollar over tien jaar.

Volgens de president kan het begrotingsoverschot beter gebruikt worden om de staatsschuld te verminderen. Andere prioriteiten zijn in de optiek van de Amerikaanse president verbetering van het onderwijs en het veilig stellen van de financiële toekomst van de ouderdomsvoorziening Social Security en de algemene ziektekostenverzekering Medicare. Beide dreigen in grote financiële problemen komen als de zogeheten babyboom-generatie van vlak na de oorlog met pensioen gaat. Door al deze ontwikkelingen zou de Amerikaanse president maximaal bereid zijn tot een verlaging van de belasting voor de middenklasse met zo'n 300 miljard dollar.

Maar de Republikeinen leken gisteren weinig te voelen voor een compromis met de president. Een kleine veertien maanden voor de verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw Congres, lijken beide partijen erop aan te sturen de belastingverlaging in te zetten als campagnethema. De Republikeinen zeggen dat de president het begrotingsoverschot ,,moet teruggeven aan de belastingbetaler''.

Maar als ze niet ingaan op Clintons voorstel tot overleg, dreigen ze afgeschilderd te worden als aanvoerders van een Congres van nietsnutten. De belastingverlaging was dit jaar het belangrijkste binnenlandse programmapunt van de Republikeinen in het Congres.

Het Republikeinse voorstel was met een meerderheid van één stem (50 voor, 49 tegen) aangenomen in de Senaat, dus veel minder dan de tweederde meerderheid die nodig is om een presidentieel veto ongedaan te maken.

Clinton had van te voren al gewaarschuwd dat hij het plan met zijn veto zou treffen. Opiniepeilingen geven al maanden aan dat de meeste kiezers verlaging van de belastingen minder belangrijk vinden dan de Republikeinen hadden gehoopt.

Ze geven prioriteit aan de financiering van Social Security en Medicare. Een groot deel van de ondervraagden is het eens met de Democraten dat het belastingvoordeel vooral rijke Amerikanen ten goede zou komen.