Software heeft dankzij Internet pc niet meer nodig

Software hoeft niet op een pc te draaien, maar kan ook via Internet worden gebruikt. Microsoft acht daarom een radicale koerswijziging nodig. En Baan Company wil met het nieuwe concept het midden- en kleinbedrijf verleiden.

`We moeten de markt nog opvoeden'

Het moet huizenkopers als muziek in de oren klinken. Een bezoek aan een notariskantoor is overbodig. Een paar klikken van de muis zijn voldoende om de hypotheek- en transportakte via Internet te passeren. En, niet onbelangrijk, op de ettelijke duizenden guldens die dit gewoonlijk kost is een forse besparing haalbaar.

Toekomstmuziek? De technologie die nodig is om bovenstaand sprookje te realiseren is voorhanden. ,,Onroerendgoedtransacties vragen weinig creativiteit'', zegt D. Blom van het Diemense Data Software Solutions. ,,Notarissen doorlopen een rechtlijnig stramien van stap één tot tien. Zo'n dienst kun je eenvoudig via het web aanbieden.''

Met een Zuid-Afrikaanse partner ontwikkelde Data Software een computerprogramma dat een hypotheek- of transportakte kan uitwerken. Een exploitant zou het op een stevige computer kunnen draaien en juridische veranderingen van tijd tot tijd in de software kunnen verwerken. Tijdrovende handelingen, zoals het raadplegen van het kadaster, zouden voortaan in een handomdraai door de computer kunnen worden afgehandeld.

In Nederland bestond weinig belangstelling. Het ligt voor de hand dat notarissen niet direct een product omarmen dat hun goedbetaalde dienstverlening reduceert tot een paar muisklikken. Blom mikte met zijn dienst echter niet direct op de consument, maar op de notarissen. ,,Deze software had hun taak kunnen verlichten'', zegt hij. ,,Zolang de wet nog hun handtekening eist, hoeven zij zich over hun positie geen zorgen te maken.''

Het project voor notarissen is een voorbeeld van een categorie software die op dit moment de warme belangstelling heeft van programmeurs. Essentieel voor de nieuwe toepassingen is dat de belangrijkste software niet draait op de pc van een gebruiker, maar ergens ver weg op een zware computer die via Internet met de klant verbonden is.

Op zo'n centrale computer kan informatie eenvoudig worden veranderd of geactualiseerd. ,,Je kunt bovendien aanzienlijk besparen op de kosten van onderhoud'', zegt H. Veldkamp, die zich voor Cap Gemini bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen op softwaregebied. ,,En als er fouten optreden, kun je die vanaf een centrale plek eenvoudiger oplossen.''

Microsoft kondigde onlangs aan dat het vol wil inzetten op software die niet op de pc draait, maar ver weg van de gebruiker op de computers van Internet. Een eerste stap heeft de softwaremoloch al gezet met de dienst Hotmail, een website waarop Internetgebruikers een elektronische postbus kunnen installeren om e-mail te versturen of te ontvangen.

Dat de nieuwe Internettoepassingen een bedreiging kunnen zijn voor de marktleider werd eerder deze maand duidelijk toen Sun Microsystems, één van Microsofts aartsrivalen, de overname bekendmaakte van het Duitse bedrijf Star Office, een ontwikkelaar van kantoorsoftware. Sun wil de producten van Star Office laten concurreren met het succesvolle Microsoft Office, een combinatie van onder meer het rekenprogramma Excel, de tekstverwerker Word en het presentatieprogramma PowerPoint. Gebruikers zouden Star Office niet als pakket op hun computer hoeven zetten, maar telkens een bezoek moeten brengen aan de website van Sun als zij een stukje van het programma nodig hebben.

Volgens R. Pieper, hooglereraar elektronische handel te Twente, hoeft Microsoft zich niet direct zorgen te maken over deze nieuwe ontwikkeling. ,,Voor standaard toepassingen die iedereen gebruikt zal wereldwijd een markt blijven bestaan'', zegt hij. ,,Ik noem dat BigMac-applicaties. Dat is het terrein van Microsoft.''

Ook Blom van Data Software is niet al te zeer onder de indruk van de koerswijziging die Microsoft zelf vergeleek met de drastische omschakeling naar Internet, zoals het bedrijf die drie jaar geleden maakte. ,,Volgens mij is dit concept vooral geschikt voor gecompliceerde toepassingen'', zegt Blom. ,,Voor gebruik van een tekstverwerker of een rekenprogramma hoef je niet telkens naar een website toe. Die kun je evengoed op je pc laten draaien.'' Daar komt bij dat niet duidelijk is hoe met softwaregebruik-op-afstand geld kan worden verdiend. Of de kosten kunnen terugverdiend uit advertenties of een opslag op de kosten van de netwerkverbinding is een open vraag. HotMail is een gratis toepassing en Sun is evenmin van plan voor Star Office geld te vragen.

Interessant voor levering via Internet is volgens Blom vooral de ingewikkelde software die veel expertise vergt en regelmatig geactualiseerd moet worden. Een interessant voorbeeld daarvan is de bedrijfssoftware van Baan. De pakketten voor zogeheten Enterprise Resource Planning, bedoeld voor het aansturen van bedrijfsprocessen, hoeven niet bij een bedrijf zelf te draaien, maar kunnen ook extern worden ingehuurd.

,,Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak niet het geld om onze toepassingen intern te implementeren'', zegt H. Kievit, bij Baan specialist op dit terrein. ,,Als wij geschikte partners hebben die de dienst willen aanbieden, kunnen bedrijven naar hen toe om onze software te gebruiken als dat nodig is.'' Hij verwacht dat Baan de dienst ,,binnen nu en een jaar'' zal kunnen lanceren.

Kievit schat dat een bedrijf met veertig werknemers de kosten met een slordige 30 procent kan terugbrengen als een ERP-pakket niet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, maar slechts op afstand wordt gebruikt. Volgens Kievit hoeft de nieuwe toepassing technisch ,,niet meer verder uitgekauwd'' te worden. Sommige marktpartijen betwijfelen dat. In elk geval moet Baan, zoals Kievit dat noemt, ,,de markt opvoeden''. Veel bedrijven zijn immers nog erg huiverig om hun vertrouwelijke bedrijfsinformatie over te hevelen naar een computernetwerk buiten de deur.

    • Michiel van Nieuwstadt