Ontslag van decaan gebillijkt

De raad van toezicht van de Universiteit Maastricht zal geen onafhankelijk onderzoek laten instellen naar de bestuurscrisis op de faculteit geneeskunde.

De raad, onder leiding van oud-commissaris der koningin in Limburg dr. J. Kremers, staat unaniem achter het besluit van het college van bestuur om het complete faculteitsbestuur te ontslaan. Er zou sprake zijn van mismanagement.

De groep verontruste medische hoogleraren die vorige week om een onafhankelijk onderzoek vroeg, beraadt zich intussen op de situatie, meldt prof. J. Van Engelshoven. ,,Wij zijn uiterst teleurgesteld over de regenteske manier van antwoorden van de raad van toezicht'', aldus Van Engelshoven. ,,Die past niet bij het bestuur van een universitaire gemeenschap.'' Kremers krijgt van de hoogleraren het komende weekeinde een brief, en een delegatie van drie medische hoogleraren gaat bij het college van bestuur opheldering vragen over de achtergronden van het ontslag van het faculteitsbestuur. ,,We willen gewoon weten wat er aan de hand is'', aldus Van Engelshoven.

De ontslagen decaan dr. V. Bonke (59) bevestigt desgevraagd dat zijn advocaat inmiddels een schadeclaim heeft ingediend bij het college van bestuur. Bonke: ,,Ik vraag doorbetaling van mijn contract tot 2001 en een vergoeding voor de schade die mij is toegebracht.'' Bonke (`Ik ben beledigd en teleurgesteld') zegt van verschillende kanten steunbetuigingen te hebben ontvangen.

Steun krijgt hij ook van medische decanen van de overige universiteiten in het land. Tijdens een vergadering woensdag is bezorgd gereageerd op de gang van zaken in Maastricht. Voorzitter van het zogenoemde `afstemmingsoverleg van medische decanen' is prof. G.P. Vooijs van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Vooijs: ,,Officieel hebben wij geen standpunt ingenomen. Wij kunnen en willen ons niet bemoeien met een interne kwestie in Maastricht. Strikt persoonlijk kan ik u wel vertellen dat ik geschrokken ben, ja.''