Meer jongeren bij Belgische bedrijven

De Belgische minister voor Arbeid, Onkelinx, wil dat bedrijven per 25 werknemers een jongere in dienst nemen. Het moet gaan om schoolverlaters. Als de jongere alleen middelbaar onderwijs heeft genoten, krijgt de werknemer een jaar lang een subsidie van maximaal 8000 frank per maand (ruim 400 gulden) en wordt het bedrijf vrijgesteld van werkgeverslasten.

Het plan van de socialistische minister, dat ook maatregelen bevat om scholing en opleiding te verbeteren, zou vandaag in de Belgische ministerraad worden besproken. De precieze kosten ervan zijn nog niet bekend, maar volgens Onkelinx gaat het om miljarden franken. Het banenplan is bedoeld voor jongeren van 18 tot 25 jaar. (ANP)