Marechaussees dagen bevelhebber voor de rechter

Vijf luitenant-kolonels van de Koninklijke Marechaussee dagen hun bevelhebber, generaal C. Neisingh, voor de rechter. De vijf vinden dat ze ten onrechte niet in aanmerking zijn gekomen voor de postitie van districtscommandant, een functie met de rang van kolonel.

Vier officieren zoeken hun gelijk bij de arrondissementsrechtbank. Een vijfde luitenant-kolonel spant een kort geding aan. De marechaussee spreekt van een ,,betreurenswaardig incident'', maar zegt niet inhoudelijk op de kwestie te kunnen reageren, aangezien de zaak op dit moment onder de rechter is.

De sollicitatieronde voor de functie van districtscommandant had vorig jaar plaats. Verschillende officieren maakten hierna bezwaar, waarop een tweede functietoewijzingsronde plaatsvond. Vijf officieren bleven echter ontevreden. ,,Tijdens de eerste ronde kregen ze te horen dat wegens operationele redenen niet waren benoemd'', zegt A. Vranken van de militaire vakbond VMB-NOV. Tijdens de tweede ronde kregen ze ineens te horen dat ze niet over genoeg ervaring beschikken.''

Volgens Vranken heeft bevelhebber Neisingh op 2 april dit jaar in een gesprek toegezegd dat hij opnieuw met de vijf officieren zou gaan praten. VBM-NOV en de marechausseevereniging zegden toe dat zij hierop de aangespannen gerechtelijke procedure zouden stopzetten. ,,De bevelhebber liet echter niets van zich horen. Tijdens een nieuw gesprek op 21 september zei hij dat hij niet inhoudelijk op de benoemingen in kon gaan, aangezien de zaak al onder de rechter was.'' Volgens Vranken heeft de bevelheber inmiddels laten weten dat hij opnieuw wil praten.

Sinds 1990 worden militairen niet meer automatisch bevorderd, maar dienen ze te solliciteren voor een functie. De sollicitatieprocedure loopt echter niet altijd naar wens, zegt Vranken. Volgens T. Heerts, voorzitter van de marechausseevereniging, is de problematiek bij de Koninklijke Marechaussee extra groot. Bij staatssecretaris Van Hoof (Defensie) zouden vele honderden bezwaarschriften van ontevreden marechaussees liggen. Volgens Heerts is de sfeer bij de KMAR ,,grimmig''. ,,Alles heeft prioriteit voor de politiek: Kosovo, Schiphol. Maar extra geld voor een behoorlijk personeelsbeleid is er niet.''