Kok kijkt opnieuw naar euthanasie van twaalfjarigen

Het kabinet zal de argumenten nog eens op een rijtje zetten om, in het uiterste geval, het verzoek om euthanasie te honoreren van een twaalfjarige tegen de wens van zijn ouders in. Minister-president Kok heeft dit toegezegd tijdens de algemene beschouwingen.

Volgens Kok loopt de regeling voor de twaalfjarigen in de pas met al eerder door het parlement goedgekeurde wetgeving. ,,Een stervend kind mag nu al behandeling weigeren tegen de ouders in'', aldus de premier gisteren in de Tweede Kamer.

Kok maakte zijn opmerkingen tijdens een uitvoerig betoog dat hij hield over een aantal medisch-ethische kwesties. Behalve over het in augustus ingediende wetsvoorstel voor de regeling van de euthanasie en hulp bij zelfdoding ging het daarbij ook om de regeling voor zwangerschapsafbreking na 24 weken.

De christelijke partijen en de SP zeiden in de Troonrede een passage over medisch-ethische kwesties node te hebben gemist.

Volgens Kok zou echter in een enkele alinea in de Troonrede onvoldoende recht aan het onderwerp zijn gedaan. Volgens Kok brengt het regelen van euthanasie en abortus de samenleving niet op een hellend vlak, zoals door de christelijke partijen werd betoogd. Juist door dat te doen ontrekt het deze handelingen aan het schemerduister van de alledaagse werkelijkheid en kunnen er door de overheid normen aan worden gesteld. De onderwerpen vergen wel een zorgvuldig, inhoudelijk debat, aldus de premier.

Volgens het wetsvoorstel dat euthanasie en hulp bij zelfdoding regelt wordt een arts die euthanasie pleegt of helpt bij zelfdoding niet vervolgd, hoewel de handelingen in het wetboek van strafrecht strafbaar blijven.

Voorwaarde is wel dat de arts aan een aantal `zorgvuldigheidsvereisten' voldoet. Of dit is gebeurd wordt beoordeeld door een onafhankelijke toetsingscommissie. Als de arts niet aan de eisen heeft voldaan, meldt de commissie dit aan justitie.

Op advies van de Raad van State heeft het kabinet aan het wetsvoorstel toegevoegd dat het verzoek om euthanasie van een twaalfjarige kan worden gehonoreerd.