Kabinet stelt miljard extra beschikbaar

Het kabinet trekt volgend jaar bijna een miljard gulden extra uit voor lastenverlichting en meer uitgaven. Premier Kok heeft dit gisteren toegezegd aan de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen. Vooral mensen met een minimum-inkomen en gezinnen met kinderen zouden profiteren van de extra middelen.

Het kabinet gaf gisteren toe aan de wens van de Kamer meer geld vrij te maken voor minima, voor het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang en de krijgsmacht. Als dekking worden enkele meevallende uitgaven en inkomsten gebruikt.

,,We hebben de grenzen van de meevallers meer dan verkend en ook de reserves fors benut'', zei premier Kok gisteren bij de afsluiting van het debat. Hij gaf wel aan dat er wat hem betreft niet nog meer extra geld komt als later dit jaar de begrotingen van de afzonderlijke ministeries in de Kamer worden behandeld.

De Tweede Kamer toonde zich tevreden over de vlotte toezeggingen door het kabinet. Fractievoorzitter Melkert (PvdA) prees de soepelheid van het kabinet. ,,Het is wel eens lastiger geweest bruggen te slaan'', zei Melkert.

Het meeste geld gaat naar een extra lastenverlichting voor mensen met een minimuminkomen, die één procent meer koopkracht krijgen dan was voorzien. De laagste belastingschijf wordt verlengd, terwijl de tweede schijf iets wordt verhoogd. De belastingaftrek voor chronisch zieken wordt verhoogd van 1.000 tot 1.500 gulden. De 400 tot 500 miljoen gulden die deze lastenverlichting kost, wordt deels betaald door het arbeidskostenforfait minder te verhogen dan voorgenomen (met 345 gulden, in plaats van 390 gulden). Ook wordt een deel van de lastenverlichting die was voorzien voor 2002 naar voren gehaald.

De uitgaven stijgen in totaal met ruim 400 miljoen gulden. De kinderbijslag gaat omhoog met 100 gulden, tweemaal zoveel als het kabinet eerst van plan was. De benodigde 170 miljoen gulden komt uit de meevaller van 1,4 miljard gulden bij de sociale uitkeringen.

Verder gaat er 110 miljoen gulden naar het onderwijs, 70 miljoen naar de gezondheidszorg, nog eens 50 miljoen naar het inkorten van de wachtlijsten, 20 miljoen naar de krijgsmacht (voor vredesoperaties) en 20 miljoen naar de kinderopvang. Het grootste deel van dit bedrag van 270 miljoen komt uit een in 1999 niet gebruikte reservepost van 250 miljoen gulden. Voor de rest van het bedrag wordt een geldsom gezocht in de Voorjarsnota van volgend jaar.

NIEUWSANALYSE pagina 2