Ingrijpende verbouwing Rijksmuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat tussen 2003 en 2005 grotendeels dicht voor een grootscheepse verbouwing. Alleen de topstukken zoals Rembrandts Nachtwacht en Joodse bruidje en de werken van Vermeer zullen dan nog te zien zijn.

Volgens een interne notitie van directeur R. de Leeuw is het doel van de verbouwing om het gebouw weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de uitgangspunten die architect P.J.H. Cuypers ontwikkelde voor het museum, dat in 1885 werd geopend. Dit betekent dat er vooral veel aanpassingen in het interieur zullen plaatsvinden, omdat dit volgens de notitie `verstikt is geraakt'. Zo zullen de binnenhoven van het museum weer worden geopend, om op die manier weer `licht en lucht' in het museum te brengen. Ook zullen er aanpassingen plaatsvinden die het Rijksmuseum beter in staat stellen het huidige aantal bezoekers, tussen de 1,1 en 1,3 miljoen per jaar, te verwerken. `Het museum streeft zowel naar een herstel van de paleisachtige grandeur als de helderheid van de oorspronkelijke structuur van het circuit zoals door Cuypers in aanleg aangegeven', aldus De Leeuw.

De verbouwing van het Rijksmuseum zal naar schatting enkele honderden miljoenen guldens kosten. Het museum is nog bezig fondsen voor het project te werven. Het bekend worden van de plannen voor deze grootscheepse restauratie viel samen met een pleidooi van Ad Melkert, fractieleider van de PvdA, woensdag tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. ,,Het debat van vandaag mag, nee moet ook over ambities gaan. Wat mij betreft past daar ook de ambitie in het Rijksmuseum de mogelijkheid te bieden een vooraanstaand museum van internationale allure te blijven'', aldus Melkert. Dat hij daarbij ook sprak over `terug naar de oorspronkelijke schepping van Cuypers' was volgens directeur De Leeuw van het Rijksmuseum geen toeval. ,,Daarover is van tevoren contact geweest. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze steun.''

Een motie van Melkert waarin hij de regering verzoekt `een reactie voor te bereiden op de plannen die het Rijksmuseum ook in het nieuwe millennium tot een vooraanstaand museum van internationale allure maken' werd gisteren door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.