Fraudezaak op stadhuis Rotterdam

Op het Rotterdamse stadhuis hebben ambtenaren jarenlang gefraudeerd. Dat is gebleken uit een intern onderzoek dat in augustus is afgerond. Radio Rijnmond maakte de conclusies daarvan vanmorgen openbaar.

Met de fraude is een bedrag van paar duizend gulden gemoeid en tegen drie verantwoordelijke ambtenaren zijn disciplinaire maatregelen genomen.

De fraude kwam volgens de woordvoerder van de gemeente aan het licht, omdat één van de frauderende ambtenaren er niet langer meer aan wilde meewerken. Hij bracht de afdeling `integer beleid' op de hoogte. Gemeentesecretaris N. van Eck leidde vervolgens een onderzoek, waarbij naar voren kwam dat beveilingsbeambten teveel uren declareerden. Volgens de woordvoerder van de gemeente was dit systeem ,,intelligent'' opgezet en was ,,een groot aantal ambtenaren'' erbij betrokken. Hij wil geen exact getal noemen, maar bij deze afdeling werken ongeveer vijftien mensen. Tegen twee ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging zijn disciplinaire maatregelen genomen. Zij krijgen binnen de gemeente een andere functie.

Daarnaast nam het keukenpersoneel drank en rookwaren mee naar huis voor privé-gebruik en om te verkopen. Ook deze handelingen werden door de verantwoordelijke ambtenaar gedoogd en ook hij is overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeente. In de keuken werken zo'n vijf mensen.

Gemeentesecretaris Van Eck heeft contact gehad met de Rotterdamse hoofdofficier L. de Wit over de mogelijkheden van een strafrechtelijk onderzoek. Van zo'n onderzoek is afgezien, omdat het om een klein vergrijp gaat. Dat is ook de reden dat de verantwoordelijke ambtenaren niet zijn ontslagen.

Voor de zomervakantie zijn de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad op de hoogte gebracht. ,,Omdat het om een kwestie van interne bedrijfsvoering ging is de zaak niet in de openbaarheid gebracht'', zegt P. van Dijk, fractievoorzitter van de PvdA in een toelichting.

Volgens bronnen van Radio Rijnmond zouden ook gemeentebodes bedienen op privé-feesten van gemeentelijke bestuurders. ,,Wij reageren niet op anonieme bronnen'', reageert de woordvoerder van de gemeente. Fractie-voorzitster B. Kruse (GroenLinks) wil deze kwestie volgende week aankaarten in de gemeenteraad.