FISCUS

Nederlandse werknemers werkten vorig jaar tot 16 juli voor de fiscus. Daarna gingen zij voor zichzelf geld verdienen, zo blijkt uit een studie van de Europese werkgeversorganisatie Unice naar de belastingdruk (inclusief sociale zekerheid) in de EU-lidstaten. Unice berekende dat de belasting- en premie-ontvangsten in de EU vorig jaar 42 procent van het bruto binnenlands product bedroegen tegen minder dan 30 procent in de VS en Japan. In Nederland lag dat percentage op 43,4.

(ANP)