Correcties & aanvullingen

Encarta

In Jantje wordt formele Jan in de rubriek over cd-roms (in de krant van vrijdag 17 september, pagina 21) staat dat er in de Encarta 2000 niet gezocht kan worden met behulp van zogenoemde Booleaanse operatoren. Een en ander staat niet in de handleiding, maar is wel degelijk mogelijk.