België gaat illegalen legaliseren

Illegalen die in de Belgische samenleving zijn geïntegreerd, krijgen binnenkort een verblijfsvergunning. Het Belgische kernkabinet, waartoe ministers van de verschillende partijen van premier Verhofstadts regeringscoalitie behoren, is het daarover gisteren eens geworden.

De toelating van `ingeburgerde' illegalen is voorzien in het regeerakkoord, maar de voorwaarden waaraan illegalen moeten voldoen om zo'n verblijfsvergunning te krijgen, zijn nog niet bekend.

De Waalse liberale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, heeft al laten doorschermeren dat uigeprocedeerde asielzoekers die na vier jaar nog niet zijn uitgezet onder de regularisatie vallen, evenals ernstig zieke illegalen en ,,personen die humanitaire omstandigheden kunnen doen gelden en hier duurzame sociale contacten hebben ontwikkeld''.

Ook illegalen die buiten hun wil niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, onder meer omdat ambassades weigeren de benodigde documenten af te geven, moeten volgens Duquesne onder de regeling vallen.

België gaat bovendien de procedure voor asielaanvragen vereenvoudigen. Een asielaanvraag moet binnen een maand worden afgehandeld.

Het kernkabinet heeft eveneens besloten uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen naar hun land van herkomst terug te sturen, maar het is er nog niet over uit hoe dit moet gebeuren.

Gedwongen uitzetting is sinds vorig jaar zeer omstreden in België. Toen kwam een Nigeriaanse vrouw om het leven bij een gedwongen uitzetting per lijnvliegtuig. Piloten van lijnvliegtuigen hebben gezegd niet te willen opstijgen als er personen aan boord zijn die tegen hun zin begeleid door politie naar het buitenland worden gebracht. Er is gesuggereerd om militaire vliegtuigen voor uitzettingen te gebruiken of om kleine zakenvliegtuigen te huren.

De Belgische regering wil ook de financiële hulp aan asielzoekers stoppen en vervangen door materiële bijstand. Geld dat asielzoekers ontvangen, zou in veel gevallen verdwijnen in de zakken van huisjesmelkers.

Ook zouden mensensmokkelaars bij wie vluchtelingen in het krijt staan geld opstrijken. Het is de bedoeling dat de leefomstandigheden in gesloten opvangcentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden verbeterd.

In België is de laatste maanden sprake van een grote toename van vluchtelingen. De dienst vreemdelingenzaken heeft een snel oplopende achterstand bij de behandeling van asielaanvragen. Bovendien zijn er veel vluchtelingen van de Balkan die helemaal geen asiel in België willen, maar proberen om verborgen in vrachtauto's illegaal via de veerdiensten over de Noordzee Kanaal Groot-Brittannië binnen te komen.