Belastingplan

In het artikel `Belastingplan is weinig rechtvaardig' van de hand van prof. Van der Geld (NRC Handelsblad, 18 september) vind ik een opvatting, die ik vaker tegenkom en niet juist acht. Van der Geld is van mening, dat inkomen uit vermogen niet minder zwaar belast dient te worden dan inkomen uit arbeid. Echter: Nadat inkomen uit arbeid fiscaal belast is, blijft er het een en ander over om onze vaste lasten mee te betalen en om van te leven. Het grootste deel van onze inkopen wordt dan belast met BTW en accijnzen. Wat er vervolgens overblijft kunnen we sparen of beleggen. Deze krant heeft in zijn beschouwingen al uitgerekend dat sparen niet veel zin heeft, want met een rente van 3,25 procent, een inflatie van 2 procent en een (nieuwe) vermogensinkomstenbelasting van 1,5 procent blijft er een negatief saldo van 0,25 procent over.

Beleggen is de laatste tijd lucratief geweest, maar zal dat niet altijd blijven. Maar we beleggen – laten we het niet vergeten – met geld, dat we hebben overgehouden na directe en indirecte belasting te hebben betaald. Het zijn geen losstaande inkomsten die `niet lichter' belast zouden moeten worden dan het inkomen uit arbeid.

Van onbillijkheid in de zin van Van der Geld is naar mijn mening geen sprake.

    • K. de Way