Voorstel: privatiseer openbaar ministerie

Het openbaar ministerie kan worden geprivatiseerd. De zittende rechterlijke macht moet wel in overheidshanden blijven. Dat zegt secretaris-generaal S. van Wijnbergen van Economische Zaken (EZ) vandaag in deze krant.

Volgens Van Wijnbergen is het ,,denkbaar'' dat het werk van het openbaar ministerie wordt gegund ,,aan het advocatenkantoor dat de beste kwaliteit levert''. EZ begeleidt de projecten die door het paarse kabinet zijn ingezet om tot meer marktwerking bij publieke diensten te komen. Zo worden nu de markten voor energie en openbaar vervoer vrijgemaakt. Waar mogelijk worden bedrijven in overheidshanden aan marktpartijen verkocht.

Volgens Van Wijnbergen kun je publieke diensten waarin concurrentie mogelijk is overlaten aan de vrije markt. ,,Het leger en de zittende rechterlijke macht kun je niet privatiseren'', aldus Van Wijnbergen: ,,`Kom bij mij, hier krijg je het laagste vonnis.' Dat betekent uitholling van de publieke taak. Bij het openbaar ministerie kan het weer wel.''

Het openbaar ministerie vindt het ,,niet raadzaam'' de ,,strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde bloot te stellen aan marktwerking''. Strafrechtgeleerde prof.mr. C. Rüter van de Universiteit van Amsterdam barst in een hartelijk gelach uit als hem de uitspraak wordt voorgelegd: ,,Heel ongewoon. Meneer Van Wijnbergen is econoom, nietwaar? Dat moet hij vooral blijven.''

Volgens Rüter is in Engeland juist een tegengestelde ontwikkeling aan de gang. In het verleden werden grotere strafzaken daar door ,,ingehuurde advocaten'' naar de rechtbank gebracht. Nu is daarvoor een openbare aanklager in de plaats gekomen. Verder is het idee volgens Rüter strijdig met het uitgangspunt dat het OM bepaalt welke soort zaken prioriteit heben. ,,Hoe moet een geprivatiseerd OM zo'n afweging maken? En hoe meet je kwaliteit: het aantal veroordelingen?''

BLAUWDRUK: pagina 14

    • Jaco Alberts
    • Karel Berkhout