Voor het kind

DE JEUGDBESCHERMING kreeg dit jaar niet een apart plaatsje in de troonrede. Ook zonder deze vermelding is het een levend thema. Rond Prinsjesdag zijn verschillende voorstellen losgekomen voor ingrijpen. Het meest vergaand is de meldplicht voor zedendelinquenten die wordt geëist door een werkgroep van burgemeesters, met als uiterste consequentie een bevoegdheid hen de gemeente uit te zetten. De burgemeesters noemen seksueel misbruik van kinderen als voornaamste aanleiding. Het kabinet beraadt zich over de mogelijkheid ouders van probleemkinderen een opvoedingscursus op te leggen. Oppositiepartij CDA bepleit intussen een avondklok voor probleemjeugd met een sanctie voor ouders die daar de hand niet aan houden. Zowel dit denkbeeld als dat van het kabinet is rechtstreeks geïnspireerd door de regering-Blair in Groot-Brittannië. Het vorige paarse kabinet wees de Britse initiatieven nog over de hele linie af. Het had met name principiële bezwaren tegen de inzet van strafrechtelijke sancties tegen ouders.

Ook met een avondklok is de vraag wat men er mee opschiet. De Britse gemeenten hebben tot nu toe niet of nauwelijks gebruikgemaakt van hun nieuwe bevoegdheid, zo meldde de BBC onlangs, en ook in de Verenigde Staten geldt de avondklok na een aanvankelijke hausse niet als een onverdeeld succes. Een functionaris van een overbelast politiekorps sprak openlijk van ,,een luxe die wij ons niet kunnen veroorloven''. Er zijn ook bezwaren van constitutionele aard ingebracht tegen deze vergaande ingreep in de algemene bewegingsvrijheid.

Dat bezwaar geldt helemaal voor het voorstel van de burgemeesters. Dit is dan ook een stap te ver. Dat de terugkeer van zedendelinquenten na ontslag uit gevangenis of inrichting wordt gemeld aan de plaatselijke autoriteiten kan aangewezen zijn met het oog op begeleidende maatregelen, zoals gerichte woningtoewijzing. In het uiterste geval zal er niet anders op kunnen zitten dan verhuizing naar een andere plaats.

EEN REGELRECHT verhuisbevel hoort eerder thuis bij een rechterlijke dan bij een bestuurlijke autoriteit. Al was het alleen om een gemeentelijk pingpongspel met ongewenste oud-delinquenten te voorkomen. En dan nog zal het een lastige afweging zijn tussen belangen van daders en slachtoffers. Er moet niet licht worden getild aan de gevaren van isolement en stigmatisering van zedendeliquenten, waarschuwde minister Korthals (Justitie) nog in juli, wegens de negatieve gevolgen voor de veiligheid van de bevolking.