Tijdelijk overschot

Voor het eerst in een kwart eeuw heeft de Nederlandse overheid vorige maand een overschot op de begroting gekregen. Het gaat bijna zeker om een tijdelijk overschot, dat in de loop van het jaar weer zal omslaan naar een tekort.

Dit heeft het ministerie van Financiën vanmorgen bevestigd. Het overschot is door zijn tijdelijke karakter vooral van psychologische betekenis. Bij de algemene beschouwingen over de begroting voor volgend jaar hebben de politieke partijen de afgelopen dagen al een voorschot genomen op een eventueel overschot in de nabije jaren. De regeringsfracties in de Tweede Kamer zijn het al eens geworden over verhoging van de uitgaven volgend jaar.

Het ministerie van Financiën meldt per maand de stand van de begroting aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In de maand juli was het tekort nog maar 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In een interview met deze krant gaf minister Zalm (Financiën) eergisteren al aan dat dit in augustus kon omslaan in een overschot. In een chat op Internet met een burger heeft Zalm gisteren gezegd dat dit inderdaad is gebeurd. Hoe groot het overschot is, wordt nog berekend.

Bij de melding aan het IMF gaat het om een 12 maands voortschrijdend gemiddelde, dat pas aan het eind van het jaar samenvalt met het begrotingsjaar. Door het jaar heen zijn daardoor seizoensinvloeden zichtbaar. Zo is dit jaar de bulk van de belastinginkomsten al vroeg binnen, terwijl door het wat vertraagd uitschrijven van leningen de rentelasten later vallen.

Financiën rekent er dan ook op dat in de loop van het jaar weer een tekort optreedt, dat over heel 1999 zal uitkomen op 0,5 procent van het bbp.